Privacy Policy

*Icelandic below

  • Jobhunt.is’ main goal is to connect employers and jobseekers in a simple and safe way. It is not our goal to store or collect information about the users of the site for statistical processing, storage or other types of data processing, nor to transfer such data in any way to third parties.
  • The retention of data for the use of the site, which contains personal information, we do not retain for longer than is necessary for the purpose of the processing. The user always has the right to request that data be completely deleted at any time after the creation of access to the site by sending us a message to info@jobhunt.is. However, if a user decides to delete their access, the back end of the system will keep the data for 30 days in order for it to be displayed again if the person in question creates access again within that time. After that time, they disappear completely.
  • Our guiding principle is to follow the Act on Personal Data Protection no. 90/2018, which are based, among other things, on the European Union’s privacy regulation and deal with rights and obligations in the custody of personal data.
  • If there are grounds for comments regarding a possible violation of our privacy policy, you can contact the Data Protection Authority directly, postur@personuvernd.is or 510-9600.

  • Megin markmið Jobhunt.is er að tengja saman atvinnurekendur og fólk í atvinnuleit á einfaldan og öruggan hátt. Það er ekki markmið hjá okkur að geyma eða safna upplýsingum um notendur síðunnar til tölfræðilegrar úrvinnslu, geymslu eða annars konar gagnavinnslu, né afhenda slík gögn að neinu leiti til þriðja aðila.
  • Varðveisla gagna vegna notkunar á síðunni, sem innihalda persónuupplýsingar, varðveitum við ekki lengur en þurfa þykir vegna tilgangs vinnslunnar. Notandi hefur ávallt þann rétt til að óska eftir að gögnum verði alfarið eytt út hvenær sem er eftir stofnun aðgangs á síðunni með því að senda okkur skilaboð á info@jobhunt.is. Ákveði notandi hins vegar að eyða aðganginum sínum  geymir bakendi kerfisins gögnin þó áfram í 30 daga í þeim tilgangi að þau birtist aftur ef viðkomandi  býr til aðgang á nýjan leik innan þess tímaranna. Eftir þann tíma eyðast þau alfarið út.
  • Við höfum að leiðarljósi að fylgja lögum um persónuvernd nr. 90/2018, sem meðal annars byggja á persónuverndarreglugerð Evrópusambandsins og fjalla um réttindi og skyldur við vörslu persónulegra gagna.
  • Ef tilefni er til athugasemda vegna mögulegs brots á persónuverndarstefnu okkar þá er hægt að hafa beint samband við Persónuvernd, postur@personuvernd.is eða 510-9600.